Svenska fiskeregler – kortfattat

Sverige, med sin överflöd av sjöar, vattendrag och kustlinjer, är ett paradis för fiskeentusiaster. Men för att bevara dessa naturliga skatter och garantera ett hållbart fiskebestånd, finns det regler och lagar som alla fiskare behöver följa. Nedan kan du ta del av de mest grundläggande fiskereglerna och lagarna som du ska och bör följa. Om du är intresserad av fiskeplatser där gratis fiske gäller kan du läsa vår guide Vart får man fiska?, där du kan ta del av olika fiskeområden där gratis fiske gäller och dess regler, vilken typ av fisk som finns och allmänna sportfiskefrågor.

Fisketillstånd och fiskekort

 • Allmänt fiske: I Sverige har alla rätt att fiska med handredskap i havet. Däremot krävs det oftast ett fiskekort för att fiska i sjöar och vattendrag.
 • Fiskekort: För de flesta insjöar och vattendrag behöver du köpa ett fiskekort, vilket du oftast kan hitta på Ifiske.se. Kortet ger dig rätt att fiska i ett specifikt område under en bestämd tidsperiod.
 • Undantag: Barn under 15 år får ofta fiska gratis i insjöar och vattendrag, men det är ingen lag eller regel. Vår rekommendation är att kolla upp om sjön eller fiskeområdet har ett undantag för barn under 15 år, annars är det fiskekort som gäller.

Fiskeredskap och tekniker

 • Handredskap: Handredskap som metspö och kastspö är alltid tillåtna i det allmänna fiskevattnet, men även i de fiskeområden där fiskekort krävs.
 • Nät och ryssjor: Användningen av nät, ryssjor och andra fasta redskap kräver särskilt tillstånd av vattenägaren, det är inte tillåtet även om du har rätten att fiska i sjön eller löst ett fiskekort.

Minimått och fredningstider

 • För att bevara fiskbestånden finns det regler gällande minimått och fredningstider för vissa fiskarter. Det innebär:
  • Minimått: En del fiskarter får inte tas upp om de är under eller över ett visst mått.
  • Fredningstider: Under vissa tider på året är det förbjudet att fiska efter specifika arter för att skydda dem under lekperioden.

Fångstbegränsning

 • I vissa fiskevatten kan det finnas begränsningar gällande hur många fiskar av en viss art du får fånga per dag.

Ansvar

 • Alla fiskare bör vara medvetna om sin påverkan på naturen och följa ”lämna inga spår”-principen. Vilket menas med att man lämnar platsen i samma skick som man anlände i, vilket är något som alla bör följa.
 • Det är även viktigt att snabbt återutsätta fisk som inte ska behållas, på ett skonsamt sätt, det kan även kallas för C&R Fiske (Catch and Release).

Lämna en kommentar