Vart får man fiska?

Får man fiska vart man vill? Svaret på denna frågan är förstås nej. Eftersom fiske och jakt inte ingår i allemansrätten har du därav inte rätt att fiska på privat mark. I Sverige har vi dock något som kallas för det fria fisket, vilket innebär att du får fiska fritt med handredskap längs kusterna, skärgårdar och Sveriges fem största sjöar Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön utan fiskekort. Tänk dock på att vid Trollingfiske finns det särskilda regler för att undvika tjuvfiske. Vid Trollingfiske får du endast lov att använda ett begränsat antal spön samt beten och får endast ske på allmänna vatten.

Utöver de fria fiskeplatserna finns det även en hel del kortfiskvatten i Sverige där fiskekort krävs. Fiskekort fungerar på det sätt att markägaren säljer rättigheterna att fiska i sjön/ån i form av en avgift. Fiskekorten säljs oftast som dagskort, veckokort, månadskort eller årskort, vilket ger dig rättigheten att fiska under en dag eller upp till ett år beroende på vilket fiskekort som införskaffas. Årskorten säljs oftast väldigt rabatterat vilket kan vara ett smart alternativ att välja om man har hittat ett nytt favorit fiskeställe nära till hands.

Platser man får fiska

I Sverige finns det något som kallas för det fria fisket vilket innebär att man får fiska längs kusterna, skärgårdarna och våra fem största sjöar Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Storsjön utan fiskekort. Det är fritt fram att fiska så länge man följer lagarna och reglerna som gäller vid varje fiskeområde. De fiskeregler som gäller innebär oftast minimimått, fredningstider, fredningsområden och fiskeredskapen som används. För att hitta de lagar och regler som gäller vid ett fiskeområde kan du använda dig av Svenskafiskeregler.se.

1. Kustområden

Längs Sveriges kuster råder det fria fisket, vilket innebär att alla får fiska så länge man följer lagarna och reglerna kring varje fiskeområde. Fisket får dock endast ske med handredskap, alltså inte fiskenät eller fiskeburar. Varje kustområde har dock särskilda regler kring när och var man får fiska, detta är gjort för att bevara fiskebeståndet.

2. Vänern

Vänern är inte bara Sveriges största sjö utan en av Europas största, här finns ett brett utbud av fiskarter men det som primärt fiskas är lax, gädda, gös, abborre och öring. Vänern är mest känt för sina tunga gullspångslaxar, där man årligen fångar laxar över 10 kilon. Utöver det kända laxfisket finns det även gott om gäddor i Vänern. Vänern tillhör det fria handredskapsfisket vilket gör det möjligt för alla att fiska utan fiskekort, så länge man följer de lagar och regler som gäller.

3. Vättern

Vättern är Sveriges näst största sjö och har blivit väldigt eftertraktat av sportfiskare på grund av sjöns rikliga bestånd av rödingar. Beståndet av rödingar i Vättern har dock minskat de senaste åren, därför har man satt upp en fredad zon där fiskeförbud råder för att öka beståndet av rödingarna. Utöver fisket efter rödingar finns det även ett rikligt bestånd av stora gäddor. I norra delen av Vättern samlas årligen många av Sveriges gäddentusiaster för att fiska efter de gröna predatorerna i hopp om att få ett monster på kroken. Att fiska i Vättern är tillåtet för alla så länge man använder sig av handredskap och inte bryter mot sjöns lagar och regler.

4. Mälaren

Sveriges tredje största sjö Mälaren erbjuder väldigt goda sportfiskemöjligheter, men det är begränsat. Delar av Mälaren är så kallat enskilda vatten vilket innebär att fiskerätten är enskildig. Sportfiske får dock fortfarende bedrivas så länge endast handredskap används, fiskemetoder där båt krävs är alltså inte tillåtet, det vill säga trollingfiske, dragrodd eller någon typ av angeldonsfiske. Följer du Mälarens regler kring vilken typ av fiskeutrustning som används, är det fritt fram att fiska. Tänk dock på att fiskarten Malen är fridlyst, vilket innebär ett fiskeförbud mot denna art.

5. Hjälmaren

Hjälmaren är Sveriges fjärde största sjö och här erbjuds goda fiskemöjligheter och chanserna till fångst är goda. Fisket i Hjälmaren har blivit känt för sina stora och kraftiga abborrar, men sjön innehåller även gös, gädda, lax och öring. Fisket i Hjälmaren är fritt för alla i det allmänna vattnet och i Mellanfjärdens frifiskeområde, det fria fisket är dock begränsat. I Hjälmaren finns både allmänna vatten och enskilda vatten, där olika fiskeregler finns. Fiske med handredskap får dock användas överallt i Mälaren, så länge båt inte krävs för att utöva fiskemetoden, exempelvis trollingfiske.

6. Storsjön

I Sveriges femte största sjö Storsjön finns det cirka 20 olika sorters fiskar, men de primära fiskarterna som fiskas efter är öring, röding, gädda, abborre och harr. Fisket efter öring har blivit känt bland sportfiskare och man har namngett öringen i Storsjön till Storsjööring på grund av det lukrativa fisket. Utöver fisket efter öring finns det rikligt med gös i Storsjön, vilket har blivit en alltmer populär fiskedestination bland gösfiskare. I Storsjön råder fritt fiske med handredskap, det vill säga vanligt traditionellt fiske med kastspön eller metspön. Vid fiskemetoder där båt krävs för att framföra fisket krävs ett fiskekort, fiskeförbud trollingfiske.

Vanliga frågor

Author

  • Lars Henriksson

    Hej! Mitt namn är Lars Henriksson och är recenserare samt skribent hos Webbkollen. Mitt jobb är att recensera och skriva om diverse produkter för att hjälpa just dig att hitta rätt produkt.

2 svar på ”Vart får man fiska?”

  1. En fråga gällande fiske på privat mark där vattnet i sig är fritt, i detta fall tidanån inom Skövde kommun. Får man fiska i det fria vattnet som sträcker sig på privat mark (hagmark) eller behöver man även i detta fall markägarens godkännande?

    Svara

Lämna en kommentar