Bekämpa skadedjur i gräsmattan

Skadegörelse på gräsmattan är i vanligaste fall orsakade av insekter. Om skadedjur finns i gräsmattan är det mest sannolika att gräsmattan inte tas hand om ordentligt eller att gräsmattan är i obalans. Insekterna som orsakar skador på gräsmattan frodas nämligen på svaga eller icke välmående gräsmattor. En gräsmatta som tas hand om väl klarar av att hantera dessa skadedjur och det bör ses som ett tecken att gräsmattan missköts om insekterna dyker upp.

I guiden kan du ta del av de tre vanligaste skadedjuren som finns i gräsmattan och metoder för att bekämpa skadedjuren.

Tips för en välmående gräsmatta

  • Följ tredjedelsregeln: För att inte utsätta gräset för stress
  • Näring: Se till att gräset har tillräckligt mer näring
  • Ta bort oönskat material: Ta bort mossa, grenar, sten och annat oönskat material som kan försämra gräsets förutsättningar.

Vad gör trädgårdsborren?

Trädgårdsborren är en insekt som är cirka 10 mm lång och är rödbrun på bakkroppen och blågrön metallfärgad på huvudet och bröstet. Men vad gör trädgårdsborren? Trädgårdsborren skadar gräset genom att gnaga av gräsets rötter, vilket orsakar stora områden med visset gräs. Under det vissna gräset lägger även trädgårdsborren dess larver, vilket kan vara en bra plats att kolla på, om man misstänker att man har trädgårdsborrar.

Tips för att bekämpa trädgårdsborren

Det finns ett flertal metoder för att bekämpa trädgårdsborren, både via växtskyddsmedel och naturliga sätt. En effektiv metod som fungerar är att ställa ut skålar med vatten på gräsmattan, för att helt enkelt dränka trädgårdsborren. Tänk dock på att använda skålar eller ett fat med så låg kant som möjligt, för att trädgårdsborren ska kunna ta sig upp. En annan effektiv metod är att använda sig av nematoder mot öronvivel, som är mikroskopiska ringmaskar som tränger sig in i larven och dödar dem inifrån.

Det finns även kemiska metoder för att bekämpa trädgårdsborren exempelvis Merit turf, som tyvär inte säljs till privatpersoner.

Försvinner trädgårdsborren?

Trädgårdsborrarna svärmar omkring gräsmattan under 2-4 veckors tid, runt maj/juni. Det är under denna tiden som trädgårdsborren lägger sina ägg i gräsmattan, som sedan blir till larver.

Larverna orsakar skadan

Det är trädgårdsborrens larver som orsakar den största skadan på gräsmattan. Det är själva larven som gnager av mestadels av gräsets rötter för att växa till sig. Det är under tiden som trädgårdsborren svärmar omkring runt gräsmattan som äggen läggs och det är därför extra viktigt att bekämpa trädgårdsborren i tid innan äggen har kläckts.

Tips för trädgårdsborren

  • Trädgårdsborrar och deras larver gillar inte fuktig jord, för att försämra deras förhållanden är det smart om man absorberar så mycket av fukten som möjligt. Ifall gräsmattan succesivt byggs på med ett lager kompost för varje år kan gräsmattan hålla en hög fuktighet, som försämrar trädgårdsborrens förhållanden.
  • Ha koll på fåglarna! Har du sett ovanligt många fåglar runt gräsmattan? Då kan det vara smart att gå ut och undersöka gräsmattan efter larver. Det första kännetecknet på att larverna finns i gräsmattan är att fåglar pickar i gräsmattan.
  • Ta hand om gräsmattan. En välmående och frisk gräsmatta klarar av ett angrepp ifrån de flesta skadedjuren, och se därför till att inte utsätta din gräsmatta för stress och klipp din gräsmatta på rätt sätt. Osäker på hur man klipper gräsmattan på rätt sätt? Då kan du läsa vår guide Klippguide: Såhär klipper du gräset. En välmående gräsmatta kan både hantera skadedjur bättre och det gör även att förhållanden för skadedjurens överlevad blir sämre.

Harkranklarver i gräsmattan

Harkranklarver lägger sina ägg både på marken och i jorden, men helst på fuktiga avskilda platser. Eftersom harkranklarven gömmer sig på dagen och är aktiv på natten kan den vara svår att upptäcka. De trivs bäst i fuktiga och varma förhållanden, vilket oftast är under tidig vår och sensommaren.

Harkranklarven orsakar inte endast skador på gräsmattan utan kan även sprida sig till trädgårdslandet, där de angriper olika grödor. Primärt befinner sig dock harkranklarven oftast i gräsmattan där de kan orsaka stora problem. Harkranklarven äter gräsplantans överjordiska delar, så att gräsplantan dör. Ett angrepp ifrån harkranklarven känns igen på rötterna eller rotspetsen där man tydligt kan se gnagmärken om harkranklarven har varit i farten. En positiv fördel en harkranklarver har jämfört med trädgårdsborren är dess storlek, harkranklarven blir nämligen runt 4 cm lång vilket gör den betydligt lättare att se, men det är även en viktig föda för fåglarna.

Bekämpa harkranklarver

Med hjälp av nematoder kan man bekämpa harkranklarverna på ett mycket effektivt sätt. Nematoderna kräver dock att marken är 10+ i marken, vilket det inte alltid är.

Gräshårmyggor i gräsmattan

Det som skiljer gräshårmyggan ifrån de två andra skadedjuren ovan är att den lever av friska gräsrötter. Gräshårmyggans larver äter gräsrötterna och orsakar fläckar i gräsmattan, medans själva gräshårmyggan sitter på grässtråna. Det finns ingen hundra procentig lösning för att få bort gräshårmyggans larver, men med hjälp av nematoder kan man få bort det mesta. Tänk dock på att det finns olika typer av nematoder. De nematoder som krävs för att få bort gräshårmyggan ska vara av den typ som äter insektslarver.

Är skadedjuren i gräsmattan farliga?

Skadedjuren i sig är inte farliga. Skadedjuren som befinner sig i gräsmattan orsakar endast skada på gräsmattan, skadedjuren lockar dock till sig andra djurarter till exempel grävlingar, rävar, igelkottar och fåglar, som kan förstöra gräsmattan ännu mera.

Sammanfattning

De flesta skadedjuren som befinner sig i gräsmattan är insekter. Det är inte själva insekten som orsakar den största skadan utan det är dess larver. Insekterna gnager av gräsets rötter vilket gör att gräset dör, detta känns ingen på stora gula ytor på gräsmattan. Det första tecknet på att man har skadedjur i gräsmattan är att kolla på fåglarnas beteende, det är nämligen fåglarna som upptäcker skadedjuren först. För att bekämpa skadedjuren i gräsmattan finns det ett flertal olika metoder, men den bästa är att använda sig av nematoder. Nematoder är en bakterieätande rundmask som tar sig in i larverna och dödar dom inifrån.

Author

  • Lars Henriksson

    Hej! Mitt namn är Lars Henriksson och är recenserare samt skribent hos Webbkollen. Mitt jobb är att recensera och skriva om diverse produkter för att hjälpa just dig att hitta rätt produkt.

Lämna en kommentar