Så väljer du rätt fisketafs

Fisketafsen är ett sorts skydd som används för att förhindra att linan går av vid ett hugg. Utöver ett skydd mot fiskens sylvassa tänder, skyddar även tafsen linan i vattnets hårda klimat, till exempel: vassa stenar, stockar och bottnen. Tafsens konstruktion består av följande: lekande, som gör att tafsen kan rotera, tafsmaterial, oftast vanligt stål eller fluorocarbon och ett beteslås, som används för att kunna fästa fiskedraget i tafsen.

I Tafsguiden kan du ta del av nyttig information angående tafsar och tafsens konstruktion. Vi tar även upp olika typer av tafsar och deras för- och nackdelar för att du ska kunna hitta den rätta för dig.

Hur ofta ska man byta tafs?

Hur ofta ska man egentligen byta tafs? Svaret på denna frågan är en aning klurig då det inte finns ett korrekt svar. En tumregel som många sportfiskare använder sig av är 2-3 fisketurer, men det beror helt på omständigheterna. När tafsen börjar ge vika eller när fästpunkterna mellan tafs, beteslås eller leket börjar gå upp är det dags att byta tafs.

Slitaget på tafsen beror främst på vilken fiskart du fiskar efter, men även vilken fiskestil du använder dig av. Gäddans sylvassa tänder och kraftfulla hugg sliter snabbt ut tafsen och inspektion av tafsen bör ske oftare, än exempelvis abborrfiske där tafsen knappast slits. De olika fiskestilarna har även en stor påverkan på tafsen, eftersom de olika fiskestilarna belastar tafsen på olika sätt. Vid jerkbaitfiskets ryckiga gångar och snabba svängar läggs mer kraft på själva tafsen, jämfört med vanligt traditionellt spinnfiske.

Vilken tafs passar mig?

Den tafs som passar dig bäst beror helt på vilken typ av fiskare du är och vilken fiskestil du primärt använder dig av. Idag finns det ett flertal olika sorters tafsar på marknaden vars konstruktion är anpassat för olika typer av fiske. Nedan tar vi upp de mest populära tafsarna på marknaden och förklarar skillnaderna, så du kan hitta den rätta tafsen för dina behov.

Olika typer av tafsar

Fluorocarbontafs: Den största fördelen med flourcarbontafsar är deras nötningstålighet och deras genomskinlighet som gör att tafsen syns mindre i vattnet, vilket många sportfiskare tror leder till mer fångst. Ofta är fluorocarbontafsar även utrustade med krympslang som gör att gräs sällan fastnar, vilket ofta sker med de traditionella ståltafsarna. Fluorocarbontafsens mångsidiga egenskaper gör den väldigt multifunktionell och passar både havs- och insjöfiske.

Styvtafs: Styvtafsen är egentligen en vanlig ståltafs med specifika egenskaper. Skillnaden mellan en vanlig ståltafs och en styvtafs är konstruktionen. En vanlig ståltafs består av ett flertrådigt stålmaterial vilket gör den flexibel och böjbar, medans en styvtafs består av en tjock ståltråd. Styvtafsens entrådiga ståltråd gör tafsen perfekt för jerkbaitfiske, där du kan känna av betets gång på ett betydligt bättre sätt jämfört med andra tafsar.

Ståltafs: Den traditionella ståltafsen är fortfarende en av de vanligaste tafsarna på marknaden och passar de allra flesta typerna av fiske. Ståltafsens flertrådiga konstruktion gör den väldigt böjbar och nötningstålig. Dess multifunktionella design gör den perfekt för vanligt traditionellt spinnfiske efter gädda, men även för abborre och gös.

Titantafs: En av de vanligaste orsakerna till att man ofta byter tafs är att tafsen börjar ge vika, vilket både försämrar betets gång men även tafsens hållbarhet. Titantafsens extremt tåliga och flexibla material gör att tafsen sällan ger sig och presterar lika bra under hela livslängden. Den största nackdelen med en titantafs jämfört med en ståltafs är priset, vilket ofta är det dubbla.

Har beteslåset stor betydelse?

Beteslåset är till för att man snabbt ska kunna byte bete för ett mer effektivt fiske. Vid val av tafs är det viktigt att välja en med rätt beteslås för den typen av fiske du hade tänkt att utföra, eftersom gäddbeten och abborrbeten oftast har olika stora öglor att fästa i beteslåset. Storleksskillnaden mellan öglorna kan göra att beteslåset måste böjas för att betet ska kunna gå på, vilket försvagar låsets hållbarhet. Nedan tar vi upp de tre vanligaste beteslåsen och vilka man ska använda samt vilka man ska undvika.

Strong snap: Strong snaps konstruktion gör att beteslåset dras åt och sitter hårdare vid belastning, vilket är det mest optimala man kan ha vid fiske. Vid en jämförelse med ett traditionellt interlock är strong snap mer än dubbelt så starkt, vilket visar på vilket beteslås man ska sträva efter. Beteslås med strong snap teknik tenderar dock att vara en aning tjockare, vilket inte är optimalt vid fiske med smådrag där betesöglorna är mindre.

Hardlock: Hardlock är relativt likt strong snap i den mån att beteslåset dras åt hårdare vid belastning. Fördelarna med hardlock jämfört med strong snap är att beteslås med hardlock konstruktion oftast är mindre vilket gör det lättare att sätta på mindre beten, vid exempelvis abborrfiske.

Interlock: Konstruktionen på beteslås med interlock är betydligt sämre och svårare att handskas med, jämfört med alternativen ovan. Vid hög belastning och nötning är det lätt att dessa typer av beteslås går upp.

Hur byter man tafs?

När man ska fästa fiskelinan i tafsen gör man detta i något som kallas för ett lekande som sitter fast i tafsen. Välj en fiskeknut som passar din fiskestil och blötlägg eller slicka på fiskelinan innan du knyter fast linan, för bästa resultat. Glöm inte att dra åt ordentligt i linan för att se att tafsen verkligen sitter fast innan du sticker ut på ditt nästa fiskeäventyr.

Vanliga frågor om tafsar

Sammanfattning

Det finns ett flertal olika sorters tafsar på marknaden idag, vars konstruktion och optimala användningsområde skiljer sig åt. Olika fiskestilar, vattentyp och fiskart har stor betydelse när du ska välja rätt tafs för ditt fiske. Tafsens konstruktion består av ett lekande, tafsmaterial och ett beteslås.

Lämna en kommentar