Bästa jordfelsbrytaren [Bäst i Test 2024]

Jordfelsbrytaren gör att strömmen i anläggningen går om ett fel uppstår. Jordfelsbrytare används idag vid alla typer av nyproduktion och är den viktigaste säkerhetsåtgärden man kan använda sig av vid en elinstallation

En jordfelsbrytare installeras som komplement till säkringar i elcentraler, eller så ansluts komponenter direkt till jordfelsbrytare och om en felström mot jorden uppkommer kommer jordfelsbrytaren att bryta strömmen helt. Man kan tro att jordfelsbrytaren bara fungerar för jordade uttag, men du har faktiskt ett bra personskydd även om uttaget är ojordat.

En bra jordfelsbrytare jämför elströmmen i fasen och neutralledaren. Brytaren har ett förinställt värde och om strömmarna skiljer sig åt över det värdet kommer jordfelsbrytaren gå in och bryta strömmen.

Jordfelsbrytare kan anslutas till en eller flera komponenter beroende på om de är en eller flerpoliga. Jordfelsbrytarna finns också i flera olika prisklasser. Skyddet är i regel det samma, men du kan inte bortse från att livslängden i regel är längre på en dyrare jordfelsbrytare då de billigare varianterna har en sämre kvalitet på plastdelarna som finns inne i brytaren. Det enklaste är att testa brytarens funktion ofta för att se att den verkligen fungerar.

Bästa jordfelsbrytarna

 1. Hager CDA425R
 2. Hager CFA225R
 3. Hager CPA463R
 4. Hager CDH225R
 5. Hager CFA425R

1. Hager CDA425R

Den bästa jordfelsbrytaren 2024 är Hager CDA425R eftersom den är väldigt prisvärd och uppfyller alla de krav som kan tänkas ställas på en jordfelsbrytare.

En väldigt billig jordfelsbrytare är Hager CDA425R som både ger anläggningsskydd samt personskydd upp till 300 mA respektive 30 mA. Det låga priset kan vara en fördel för dig som vill ha lite extra säkerhet men med tanke på att plastdetaljernas kvalitet i regel är sämre bör du vara noga med att testa brytaren oftare. En stor fördel är att testet är enkel att utföra på den här jordfelsbrytaren även om det kan vara lite svårare att återställa den då knappen är lite trög.

Behöver du en jordfelsbrytare som klarar av att hantera säkerheten för elinstallationerna även i minusgrader kan det vara klokt att veta att den här varianten inte klarar temperaturer under -25 grader. Använder du jordfelsbrytaren i kallare miljöer kanske den inte fungerar som den ska.

Fördelar:

 • Mycket lågt pris
 • Kan ge både person- och anläggningsskydd
 • Enkel att testa

Nackdelar:

 • Tål inte minusgrader
 • Sämre kvalitet
 • Lite svår att återställa

2. Hager CFA225R

Om du behöver en jordfelsbrytare som finns i flera ampereval är Hager CFA225R. Brytaren är tvåpolig och det går alltså inte att ansluta allt för många komponenter till den. Här får du ett effektivt personskydd upp till 30 mA samt anläggningsskydd upp till 300 mA.

Strömmen bryts mycket effektivt, men ibland kan du uppleva att jordfelsbrytaren är lite känslig. Den ska ha ett stötströmsskydd men vid kraftigare åskväder med blixtar nära inpå kan den trots allt slå av strömmen vilket inte alltid är till fördel för dig.

En rejäl fördel är att du kan ansluta ledare från både ovansidan och nedsidan. Det gör det enklare att montera jordfelsbrytaren och att koppla den till en befintlig installation vilket är mycket positivt för dig som kund.

Fördelar:

 • Finns för flera ampereval
 • Bryter strömmen effektivt
 • Anslutning av ledare från flera sidor

Nackdelar:

 • Mycket känslig
 • Testknappen kan fastna ibland
 • Skyddslocket kan lossna

3. Hager CPA463R

Hager CPA463R är en lite dyrare jordfelsbrytare. Den är fyrpolig och ger ett bra brandskydd samt anläggningsskydd. Det finns dock inget personskydd vilket är bra för dig att känna till.

Jordfelsbrytaren är av typen selektiv variant och det märks genom att den är märkt med ett S. Du kan skapa selektiviteten genom att fördela elanläggningens last över flera olika jordfelsbrytare. På så sätt påverkas de olika brytarna inte av varandras jordfel. Det är en mycket stor fördel eftersom du kanske inte vill att kyl och frys ska stå utan ström om det blir ett jordningsfel eller liknande i tvättmaskinen.

Dock är jordfelsbrytaren stor samt klumpig. Du kan inte rymma den i en mindre centralapparat, och ska den monteras vid ett äldre säkringsskåp kan det vara ont om plats. Du bör också vara medveten om att det inte går att använda den här jordfelsbrytaren på eluttag.

Fördelar:

 • Passar vid kort frånkopplingstid
 • Ger brandskydd
 • Selektiv

Nackdelar:

 • Dyr
 • Fungerar inte för eluttag
 • Klumpig

4. Hager CDH225R

Vill du ha en lite mindre, tvåpolig jordfelsbrytare som inte har några extra funktioner utan som får plats i mindre centralapparater och som fyller sin funktion är Hager CDH225R ett bra val. Den har ett helt okej pris och skyddet fungerar utan tvekan bra. Du behöver inte oroa dig för att det lite mindre priset ska ha påverkat kvaliteten.

Eftersom jordfelsbrytaren är tvåpolig kan du inte ansluta hur många komponenter som helst till den för uppstår problem med säkerheten. Något du också kan reagera på är att den här jordfelsbrytaren inte löser ut vid åska. Det kan vara både en fördel och en nackdel men det kan lätt bildas överspänning i känsliga elektriska komponenter om åskan slår ned, och då är det en fördel om jordfelsbrytaren kapar strömmen.

Fördelar:

 • Bra skyddande effekt
 • Okej pris
 • Får plats i mindre centralenheter

Nackdelar:

 • Endast tvåpolig
 • Löser inte ut vid åsknedslag
 • Lite svårt att ansluta ledarna

5. Hager CFA425R

Den här jordfelsbrytaren har personskydd upp till 30 mA samt anläggningsskydd upp till 300 mA. Det effektiva stötströmskyddet innebär att jordfelsbrytaren inte är lika känslig för spikar vid åskväder eller liknande och du slipper med andra ord onödiga bortkopplingar av strömmen till dina enheter.

Jordfelsbrytaren är dock något klumpig och det kan vara svårt att få plats med den i mindre centralapparater. En annan nackdel är att jordfelsbrytaren inte heller fungerar vid temperaturer under -25 grader. Brytaren bör alltså inte placeras där temperaturen eller det som ska jordas kan riskera att hamna under den temperaturen om du vill bara på den säkra sidan.

Fördelar:

 • Okej pris
 • 4-polig
 • Stötströmsäker

Nackdelar:

 • Något klumpig
 • Fungerar inte vid temperaturer under -25 grader
 • Ska kontrolleras var 6:e månad

Sammanfattning

En jordfelsbrytare är en relativt billig livförsäkring, och den kan dessutom skydda mot brand eller mot att elektriska komponenter går sönder. Den bästa varianten är helt klart den fyrpoliga Hager CFA425R som ger ett säkert skydd och som dessutom klarar av att anslutas till flera komponenter där strömmen bryts till alla komponenterna vid en olycka.

Att ansluta en jordfelsbrytare till en befintlig elinstallation är inte alltid så enkelt. Kom i håg att du måste vara elektriker för att installera en jordfelsbrytare i en fast installation, och det är viktigt att testa brytarens funktion minst var sjätte månad för att se så allt fungerar ordentligt.

Lämna en kommentar